Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để có thể sử dụng tốt nhất dịch vụ mlaw .
Đăng nhập

Cắm chốt xử lý hàng loạt xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long

Nhằm chấm dứt tình trạng người lái xe máy vi phạm đi vào làn đường dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long, Đội CSGT số 6 và 11 đã cắm chốt xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Logo mLaw