Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để có thể sử dụng tốt nhất dịch vụ mlaw .
Đăng nhập

Công nhân xe rác phản xạ cực nhanh cứu bé trai lao sang đường

Do chiếc xe rác lớn khiến cậu bé bị khuất tầm nhìn đã lao sang đường mà không hề phát hiện một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ cao...

Logo mLaw